Ecogon board game

Az ELENA projekten belül kiemelt figyelmet fordítunk a rendszerszemléletű játékokra, amelyek segítségével megismerhetjük az élőlények, a természet és az ember közötti kapcsolatokat. Így nagy örömünkre szolgált, hogy a Bajor Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Akadémia támogatásának köszönhetően üdvözölhettük az Elena projektben a Micha Reimer által kifejlesztett ECOGON játékot.

A játékosok úgy ismerkedhetnek meg az ökoszisztémákkal és a fajokkal, hogy közben gyakorolhatják a kooperatív játékot is. A játék jellegéből adódóan (társasjátékról lévén szó) nyilvánvalóan nem jön létre a természettel kialakuló közvetlen kapcsolat, de lehetőséget biztosít egy izgalmas kirándulásra, amely során megismerhetjük a környezetünkben élő fajok sokszínűségét és a közöttük lévő kapcsolatrendszereket.
A játék német és angol nyelven vásárolható meg a www.ecogon.de oldalon.