ELENA Project

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4


Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány

A Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány 2005-ös megalakulása óta támogatja a személyközpontú szemlélet terjedését különböző pályázatok, projektek segítségével. Tevékenységünk a közoktatás fejlesztését célzó projektek, szakmai fórumok szervezése, a civil szervezetek fejlesztése és az e-learning tananyagok kidolgozása köré csoportosul. A szociális kompetenciák fejlesztése, mint alaptevékenység, a névadó Carl Rogers értékeinek továbbadását és a hazai oktatási rendszerbe való beágyazását tűzi ki célul. Szakértői csapatunk egy része tanító pedagógus, más részük kutató, tréner, pszichológus és egyetemi tanár. Sokszínű csapatunk lehetővé teszi, hogy a tudományos kutatás és a pedagógia társterületeinek eredményeit becsatornázzuk az oktatás és a tehetséggondozás világába.
Legfőbb, és egyben állandó projektünk a Rogers Akadémia, amelyben élménypedagógiai eszközökkel, személyes mentorálással támogatjuk a középiskolás korú fiatalokat a középiskola sikeres elvégzésében. Olyan fiatalokkal dolgozunk, akik valamiért megakadtak a hagyományos oktatásban, elvesztették magukba vetett hitüket, motivációjukat, nagyrészt sajátos nevelési igényük miatt magántanulói státuszban vannak. Ezeknek a fiataloknak nyújtunk napközbeni programokat, segítséget a felkészüléshez és a felzárkózáshoz.

 

Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány

Bővebben...

Junior Achievement Magyarország

A Junior Achievement Magyarország a Junior Achievement Worldwide tagja, amely a világ mintegy 124 országában 9,7 millió fiatalt képez évente. A JAM közhasznú non-profit szervezet 1993 óta van jelen Magyarországon, hazai munkatársakkal és hazai partnerekkel együtt dolgozik annak érdekében, hogy hidat képezzen az oktatás és az üzleti világ között. Küldetésünk, hogy a felnövekvő generáció sikeres felnőtté, a társadalom aktív, hasznos tagjává válásának elősegítése; elméleti és gyakorlati ismeretek átadása a fiataloknak a vállalkozások szerepéről, a piacgazdaság működéséről, és a gazdaság saját jövőjükre gyakorolt hatásáról.

Junior Achievement Hungary

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

Karunk hivatásának tekinti az erős alapképzésre épülő differenciált, többszintű minőségi oktatást és tudományos képzést, kutatást, fejlesztést, valamint a tudományos minősítésben való aktív részvételt az általa művelt szaktudományokban.

A társadalmi és munkaerőpiaci elvárásokhoz alkalmazkodva a kar feladatának tekinti a képzési tartalmak folyamatos fejlesztését a felsőfokú szakképzésben, az alapképzésben, a mesterképzésben és a szakirányú továbbképzésben egyaránt.

 

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

 

Szegedi Tudományegyetem

A Szegedi Tudományegyetem olyan gazdag hagyományokkal rendelkező, a magyar felsőoktatás magas presztízsű felsőoktatási intézménye, amely hivatásának tekinti az alap- és mesterképzés, a tudományos (doktori) képzés, a felsőfokú szakképzés és a szakirányú továbbképzés szintjein megvalósuló minőségi oktatási tevékenység folytatását. A Szegedi Tudományegyetemnek az oktatástól elválaszthatatlan küldetése a nemzetközi összehasonlításban is versenyképes kutatás művelése, a kutatóegyetemi jelleg biztosítása. Kutatóialkotói tevékenysége átfogja az alap- és alkalmazott kutatást, a művészeti alkotó tevékenységet, a termék- és szolgáltatásfejlesztést. A Szegedi Tudományegyetem, mint a Dél-alföldi régió egyik legnagyobb szervezete kiemelt felelősséget érez az iránt, hogy aktív szerepet vállaljon a régió társadalmi, gazdasági, kulturális fejlődésének, életének formálásában, karitatív tevékenységével a helyi szereplők, az itt élők iránt szolidáris magatartást tanúsítson.

 

Szegedi Tudományegyetem

People

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39